NIEUWS

Update uitbouw partij-organisatie

Update uitbouw partij-organisatie

Forum voor Democratie heeft meer dan 23.000 leden. Drie daarvan hebben vandaag in een brief naar buiten gebracht ontevreden te zijn over de lijn die het bestuur heeft gekozen bij de verdere uitbouw van de partij. Dit gebeurde in navolging van ongefundeerde verhalen van Robert de Haze Winkelman over het “stil liggen” van de partij-uitbouw.

FVD beëindigt lidmaatschap voormalig VVD-prominenten

Op maandag 5 februari 2018 heeft Thierry Baudet samen met het partijbestuur van Forum voor Democratie besloten om het FVD-lidmaatschap van voormalig VVD-senator Robert De Haze Winkelman en voormalig VVD-statenlid Betty Jo Wevers te beëindigen.

Update deelname gemeenteraadsverkiezingen Forum voor Democratie

Forum voor Democratie doet bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 alleen onder eigen naam mee in Amsterdam. Daarnaast hebben we een alliantie gesloten met Leefbaar Rotterdam.

Motie van het lid Baudet over ultimatum 1 juli 2018

FVD roept de Minister op om eindelijk de Groningse aardbevingsslachtoffers NU écht schadeloos te stellen.

Motie van het lid Baudet over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking

FVD roept de regering op om de geheime NAM-deal van 1963 openbaar te maken om eindelijk boven water te krijgen wie verantwoordelijk is voor de schade in Groningen.

Word nog VÓÓR 1 januari FVD-lid!

Word nog voor VÓÓR 1 januari FVD-lid!

Hoogtepunten FVD Partijcongres 2017 - RAI Amsterdam

Impressie van het FVD Partijcongres 2017 in de RAI Amsterdam (25 november 2017).

Motie Hiddema "Doe eens wat!": opsporingspercentages moeten en kunnen omhoog!

Vandaag stemde de Kamer over FVD-motie van Theo Hiddema om het lage opsporingspercentage nu EINDELIJK te verhogen en politie en justitie nu de middelen te geven om de opsporing structureel te verbeteren om zo de veiligheid effectief te vergroten. Helaas! VVD, CDA, D66 en SP stemden tegen de motie Hiddema.

Motie van het lid Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs

Hiddema presenteert de oplossing voor het aanpakken van criminele motorgangs.

Motie van het lid Hiddema over enkel strafbaar stellen aanzetten tot geweld

FVD roept op 137d Str. aan te passen opdat enkel aanzetten tot geweld strafbaar is en de straf op het 'haatzaaien' te laten vervallen.

Motie van het lid Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien

FVD roept de regering op af te zien van de verhoging van de strafmaat voor haatzaaien.

Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel

Met de invoering van het legaliteitsbeginsel moet het OM aangiftes verplicht opvolgen, waardoor het opsporingspercentage omhoog zal gaan.

Motie van het lid Baudet over de verlaging van het box 2-tarief voor zzp'ers en mkb'ers

FVD roept op het box 2 tarief voor ZZP'ers en MKB'ers te verlagen in plaats van de door de regering voorgenomen belastingverlaging voor multinationals.

Motie van het lid Baudet over het verhogen van de zelfstandigenaftrek

ZZP'ers zijn essentieel voor de Nederlandse economie. FVD roept op om de zelfstandigenaftrek te verhogen naar €10.000.

Motie van het lid Baudet over een gefixeerde belastingvrije voet

FVD wil een belastingvrije voet van €20.000 voor alle Nederlanders, zodat werken ook daadwerkelijk loont.

Motie van het lid Baudet over het behouden van de wet-Hillen

FVD roept de regering op om de Wet Hillen niet af te schaffen en huiseigenaren geen huur te laten betalen over hun eigen woning.

Alle 10 FVD-moties waarvan Baudet slechts 7 mocht indienen

FVD diende 10 moties in met concrete voorstellen om NL te verbeteren. Baudet mocht er slechts 7 voorlezen, toen greep Arib in.

Motie van het lid Baudet over verlagen van de Rijksbijdragen media aan het Commissariaat voor de Media

Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel en daarom denkt Forum voor Democratie dat een grondige sanering van de NPO een belangrijk onderdeel vormt in de kartelbestrijding.

Motie van het lid Baudet over indienen van een intrekkingswet indien het referendum over de Wiv leidt tot een geldige uitspraak

FVD roept op om de uitslag van het raadgevend referendum over de Sleepwet te volgen.

Motie van het lid Baudet over jihadisten hun Nederlandse nationaliteit ontnemen

Naar Syrië-afgereisde jihadisten mogen onder geen beding terugkeren naar Nederland. FVD roept de Minister op hen de Nederlandse nationaliteit te ontnemen.

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140