35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN MADLENER

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het afromen van fosfaatrechten te beëindigen, omdat sprake is
van eigendom,


en gaat over tot de orde van de dag.


Graus
Madlener