35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beoogde stikstofreductie uit de voermaatregel succesvol kan zijn
als de voorschriften haalbaar en handhaafbaar zijn;


verzoekt de Minister, de uitwerking van de voorschriften en de uitkomsten van de toegezegde
toetsing door NVWA en RVO extern te laten valideren, en de Kamer te informeren over
de toetsing en validering,


en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag