35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is een streefdoel voor stikstofemissies vast
te leggen;


overwegende dat een streefdoel minder juridisch overtuigend is in vergelijking met
een doel met betrekking tot het behalen van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden;


verzoekt de regering, in plaats van streefdoelen, doelen voor de stikstofemissies
vast te leggen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet