35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 65
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 350 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor gerichte uitkoop
van veehouderijbedrijven bij Natura 2000-gebieden;


constaterende dat er een regeling zal komen waardoor veehouders die met dit bedrag
worden uitgekocht onder bepaalde voorwaarden (een deel van) hun productierechten mogen
doorverkopen;


van mening dat het onzinnig is om honderden miljoenen euro's te steken in het verplaatsen
van een probleem;


verzoekt de regering, om bij de uitkoopregeling voor veehouderijbedrijven bij Natura
2000-gebieden alle productierechten uit de markt te halen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg