35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 64
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in totaal bijna 0,5 miljard wil uittrekken voor subsidies
voor technieken die de veehouderij zouden moeten verduurzamen;


overwegende dat uit onderzoek van onder meer het CBS en Wageningen Livestock Research
is gebleken dat de emissiereductie door emissiearme vloeren en luchtwassers in de
praktijk vele malen lager is dan op papier wordt beweerd;


verzoekt de regering, om geen geld te steken in technische maatregelen die alleen
op papier werken, maar in de praktijk niet,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg