35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 85
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment sprake is van een ongelijk speelveld waardoor de
Nederlandse detailhandel oneerlijke concurrentie heeft van buitenlandse onlinewinkels;


verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de concurrentie weer eerlijker gemaakt
kan worden en daarbij expliciet de btw op invoer, invoerheffingen op buitenlandse
producten en het postverdrag te betrekken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Haga
Aartsen