35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 80
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse winkelstraat het moeilijk heeft, met teruglopende
bezoekersaantallen en dalende omzetten, en steeds meer leegstand;


overwegende dat winkelstraten van belang zijn voor de leefbaarheid van gemeenten en
de werkgelegenheid, en nu nog 800.000 banen bieden;


overwegende dat actief beheer van winkelstraten, vanuit de gemeente of vanuit winkeliersverenigingen,
een grote bijdrage kan leveren aan het levensvatbaar houden van winkelstraten;


verzoekt de regering, om te bezien hoe vanuit de rijksoverheid, met deskundigheid
of financiële middelen, de gemeenten geholpen kunnen worden om hun winkelstraten levensvatbaar
te houden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Öztürk
Van Haga