35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN BRENK

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winkelcentra in steden en regionale centrumplaatsen met aanhoudende
leegstand en verloedering kampen;


overwegende dat de kwaliteit van deze gebieden belangrijk is voor de leefbaarheid
en het ondernemersklimaat en naar een hoger peil moet worden gebracht;


verzoekt de regering, hiervoor in overleg met de retailorganisaties en medeoverheden
een aanpak en een vervolg op de Retailagenda te ontwikkelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Moorlag
Van Brenk