35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 30
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de retail in Nederland sterk onder druk staat, wat blijkt uit de oplopende
winkelleegstand in tal van Nederlandse gemeenten en uit de almaar teruglopende bedrijfsresultaten
in de sector;


constaterende dat de bestaande innovatieregelingen voornamelijk voor het innoveren
van een product beschikbaar zijn;


overwegende dat proces- en conceptinnovaties zoals digitalisering cruciaal zijn voor
innovaties binnen de retail en de winkelstraat van de toekomst;


verzoekt de regering, om een taskforce in te stellen die in kaart brengt wat de oorzaken
van leegstand in winkelgebieden zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om
dit tegen te gaan;


verzoekt de regering voorts, om samen met relevante ondernemers- en brancheorganisaties
te bekijken of en hoe winkeliers en fysieke retailers ook gebruik kunnen maken van
innovatieregelingen en andere initiatieven op het gebied van innovatie en digitalisering,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Verhoeven