35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse mkb last heeft van oneerlijke concurrentie vanuit
China;


overwegende dat deze oneerlijke concurrentie ontstaat doordat producten die uit China
worden geïmporteerd, bijvoorbeeld via AliBaba, niet voldoen aan dezelfde veiligheidseisen
als producten die in Nederland worden verkocht;


verzoekt de regering, meer specifiek de Staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat, in gesprek te gaan met partijen zoals AliBaba en hen te verzoeken om voor
hun producten de veiligheidseisen te hanteren zoals die in Nederland gelden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Van Haga