35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 26
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN BRUINS

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven 49% van de werkgelegenheid in Nederland verzorgen
en zorgen voor 53% van het bbp;


overwegende dat familiebedrijven de basis vormen van de Nederlandse economie;

constaterende dat familiebedrijven gezien hun specifieke karakter aanlopen tegen knelpunten
in regelgeving en fiscale regelingen;


verzoekt de regering, kabinetsbreed onderzoek te doen, in samenwerking met de relevante
stakeholders, naar knelpunten voor familiebedrijven, en hierover zo spoedig mogelijk
aan de Kamer te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Bruins