35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 25
MOTIE VAN HET LID AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleven bestaat uit een enorme variatie aan verschillende
bedrijven;


overwegende dat ook binnen het mkb sprake is van een hoeveelheid aan verschillen,
zoals omvang en type van het bedrijf, de omzet of de branche waarbinnen het mkb werkzaam
is;


constaterende dat beleidsmaatregelen en regelgeving vaak algemeen van aard zijn en
niet voldoende maatwerk bieden voor mkb'ers;


overwegende dat differentiatie van regelgeving gewenst is zodat mkb'ers makkelijker
kunnen voldoen aan de eisen van gestelde regelgeving;


verzoekt de regering, kabinetsbreed en interdepartementaal onderzoek te doen naar
hoe zij meer differentiatie van regelgeving voor mkb'ers kan realiseren zodat het
mkb het maatwerk krijgt dat het verdient,


en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen