35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 42
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland is verwikkeld in activiteiten op het gebied van cyberoorlog;

overwegende dat daarvoor geen expliciete parlementaire goedkeuring voor gegeven is
aan de hand van een artikel 100-brief;


overwegende dat de risico's voor repercussies aanwezig zijn, onder andere in de vorm
van internetstoringen, verstoring van het betalingsverkeer en grote economische schade
voor de economie en de bevolking;


verzoekt de regering, geen activiteiten te ontplooien op het gebied van cyberoorlog,
zonder de expliciete parlementaire goedkeuring daarvoor,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk