35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 41
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland betrokken is geweest bij bombardementen die hebben geleid
tot de dood van ten minste 74 onschuldige slachtoffers;


overwegende dat onduidelijk is wat Nederland gaat doen voor de nabestaanden van deze
slachtoffers;


overwegende dat landen als de VS, het VK en Australië compensatieregelingen hebben
voor slachtoffers van hun bombardementen;


verzoekt de regering, om een fonds op te richten om de burgerslachtoffers en hun nabestaanden
van Nederlandse bombardementen te compenseren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk