35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 39
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat informatiegestuurd optreden steeds belangrijker wordt;

overwegende dat een goed functionerend en veilig basis-IT-systeem in de vorm van het
GrIT op dit moment nog onvoldoende van de grond komt;


verzoekt de regering, nadrukkelijk prioriteit te geven aan een zo spoedig mogelijke
implementatie van het GrIT, en de Kamer te informeren over het bijbehorende budget,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer