35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 38
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije geschorst is binnen het internationale F-35-programma;

overwegende dat het aandeel van Nederland in de kosten van het project hierdoor gestegen
is;


overwegende dat de eerder aan Turkije toebedeelde assemblage van componenten van de
F-35 elders zullen moeten worden ondergebracht;


overwegende dat het onderhoud van de F-35 nu niet in Turkije zal plaatsvinden;

overwegende dat Nederland een level 2-land is in het F-35 programma;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de delen van het F-35-project die
vanwege de schorsing van Turkije elders moeten worden ondergebracht naar Nederland
worden gehaald,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Bosman
Van Helvert
Stoffer