35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 35
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie heeft laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de in het
verleden door de Belastingdienst opgelegde RVU-boetes ingeval van leeftijdsontslag;


overwegende dat hiermee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid;

verzoekt de regering, indien Defensie in het gelijk gesteld zal worden, de middelen
die hiermee gemoeid zijn ten goede te laten komen aan de medewerkers van Defensie,
bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijk functie- en beloningsgebouw,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens