35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 33
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cultuur op de Koninklijke Militaire Academie negatieve aspecten
kent die blijven bestaan zolang we blijven opleiden als we deden;


overwegende dat verbetermaatregelen die in het verleden zijn voorgesteld en ingevoerd
niet tot de nodige verbetering hebben geleid;


verzoekt de regering, bij het zoeken naar efficiënte verbetermaatregelen ook de mogelijkheden
te bezien van het aannemen van mensen van buiten Defensie op functies die in aansturing
en begeleiding cruciaal zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens