35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 31
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KWINT

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de in de komende jaren geplande uitgaven voor de onderzeeboten
te heroverwegen en deze middelen eerst in te zetten om het lerarentekort te dichten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kwint