35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er in de periode tot 2024 niet toe zal overgaan om te
voldoen aan de wens om 2% van het bruto binnenlands product te besteden aan de Defensiebegroting;


van mening dat dat om internationaal-politieke en om binnenlandse sociale redenen
ook niet gewenst is;


verzoekt de regering, de NAVO te melden af te zien van het streven om 2% van het bruto
binnenlands product aan de Defensiebegroting te voldoen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut