35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 29
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland al jarenlang deelneemt aan militaire missies;

constaterende dat de regering grotere openheid over lopende missies en over het beleid
van speciale operaties wil geven;


verzoekt de regering, mee te werken aan een jaarlijks rondetafelgesprek van de Kamer
over operaties in het kader van artikel 100-missies en eventuele speciale operaties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut