35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 28
MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onafhankelijke organisaties geregeld veel meer burgerslachtoffers
rapporteren als gevolg van luchtaanvallen tegen IS dan de coalitie onder leiding van
de VS doet;


overwegende dat er onduidelijkheid blijft bestaan over betrokkenheid van coalitielanden
bij aanvallen waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat de inzet van Nederlandse F-16's in de strijd tegen IS vorig jaar is
beëindigd;


verzoekt de regering, details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië beschikbaar
te stellen, zodat nagegaan kan worden of Nederlandse luchtaanvallen hebben geleid
tot burgerslachtoffers,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens
Diks