35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de aanstaande NAVO-top op 3 en 4 december in Londen de voortgang
in kaart gebracht wordt van de implementatie van de nationale plannen;


constaterende dat de regering bij het door Nederland ingediende nationaal plan de
intentie heeft uitgesproken om structureel te investeren in een aantal prioritaire
capaciteiten;


overwegende dat Nederland met de extra middelen uit de Voorjaarsnota 2019 slechts
gedeeltelijk of helemaal geen invulling geeft aan het eigen nationaal plan op het
gebied van F-35 jachtvliegtuigen, alsmede vuurkracht op land en zee;


verzoekt de regering, nog in deze kabinetsperiode verder invulling te geven aan het
nationaal plan bij de NAVO,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer