35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie nog geen middelen gereserveerd heeft voor de uitvoering
van de Operationele Energie Strategie;


constaterende dat voor het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille bij Defensie
een forse extra investering nodig is;


verzoekt de regering, Defensie nadrukkelijk aan te laten sluiten bij en gebruik te
laten maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen;


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer
Hiddema