35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 25
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Defensie heeft aangegeven te willen onderzoeken
of Defensie nepnieuws kan inzetten voor militaire doeleinden;


overwegende dat de strijd tegen nepnieuws van vitaal belang is voor het beschermen
van democratische samenlevingen, en dat het dus van belang is dat de Nederlandse overheid
nepnieuws bestrijdt in plaats van creëert;


verzoekt de regering, af te zien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire
doeleinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks