35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CTIVD heeft geconcludeerd dat de veiligheidsdiensten onzorgvuldig
hebben gehandeld bij het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten,
waaronder door al aan te nemen dat gegevens zijn geëvalueerd in de zin van de Wet
inlichtingen- en veiligheidsdiensten wanneer ze categorisch of geautomatiseerd zijn
gecheckt;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de MIVD en de AIVD gegevens pas als
geëvalueerd beschouwen ten behoeve van het delen van gegevens met buitenlandse diensten,
indien de gegevens individueel zijn gecheckt op hun inhoud,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks