35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de MQ-9 Reaper nu nog onbewapend is;

verzoekt de regering, om de Kamer te informeren of de behoeftestelling aangepast dient
te worden teneinde de Reaper te bewapenen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bosman
Van Helvert
Voordewind
Stoffer