35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het financieren van Turkije door de Nederlandse belastingbetaler afgelopen
moet zijn;


overwegende dat de regering, ondanks een eerder aangenomen motie van de PVV over het
afschaffen van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren, er
niet in slaagt om deze regeling af te schaffen doordat toestemming ontbreekt van vakcentrales;


gezien artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet 1931, dat voorziet in de mogelijkheid
om bij bijzondere omstandigheden af te wijken van het militair ambtenarenrecht, en
zo dus ook van de vereiste toestemming van vakcentrales;


verzoekt de regering, per direct een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse
dienstplicht defensie-ambtenaren, desnoods door het ontbreken van toestemming van
vakcentrales te passeren door toepassing van artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet
1931,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon