35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 21
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een onderzoek wil instellen naar de haalbaarheid en
wenselijkheid om onze krijgsmacht te vullen met niet-Nederlanders;


overwegende dat Defensiepersoneel de Nederlandse normen en waarden behoort te vertegenwoordigen
en te verdedigen;


verzoekt de regering, dat onderzoek niet in te stellen en alle activiteiten gericht
op de werving van personen met een buitenlandse nationaliteit met onmiddellijke ingang
te beëindigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon