35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 20
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland eind 2020 de eerste MQ-9 Reaper-drones geleverd krijgt;

overwegende dat we de MQ-9 Reaper bewapend in moeten kunnen zetten omdat daarmee de
slagkracht van de krijgsmacht aanzienlijk wordt vergroot;


verzoekt de regering, de daarvoor benodigde stappen binnen het Defensiematerieelproces
te zetten,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon