35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de besluitvorming over onze krijgsmacht steeds meer aan Europese
ketenen is gebonden;


overwegende dat Nederland een soeverein land moet zijn dat zelfstandig over aanbestedingen
ten behoeve van Defensie behoort te kunnen beslissen;


verzoekt de regering, zo veel mogelijk ruimte te nemen bij het aanbesteden van Defensieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.