35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 10
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een nieuw concept uit te werken van een nog te starten materieelproject,
waarbij alternatieve financiering het uitgangspunt is, en de Kamer te informeren over
de voor- en nadelen in relatie tot de huidige financieringswerkwijze,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj