35 300
VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2020


Nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mkb via informatie-uitwisseling een belangrijke rol kan spelen
in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning;


overwegende dat er op dit moment wetgeving in de maak is die regelt dat er vaker gegevens
mogen worden uitgewisseld;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om op dit moment
proefprojecten uit te voeren met het uitwisselen van informatie door mkb'ers aan mkb'ers
en door mkb'ers aan de overheid, zodat het mkb kan helpen in de strijd tegen georganiseerde
en ondermijnende criminaliteit,


en gaat over tot de orde van de dag.


Yeşilgöz-Zegerius
Aartsen