35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook de luchtvaart op een rechtvaardige wijze moet bijdragen aan de
rijksfinanciën en de verduurzaming;


overwegende dat Europese afspraken omtrent belasting op luchtvaart vanwege concurrentieoverwegingen
de voorkeur hebben boven enkel een nationale heffing;


overwegende dat een dubbeling tussen een gezamenlijke en een nationale heffing moet
worden voorkomen;


draagt de regering op om in een eventuele implementatiewet voor een Europese vliegbelasting
een bepaling op te nemen die de huidige nationale heffing gelijktijdig intrekt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Lodders
Van Weyenberg
Slootweg