35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAÇIN

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beperkte groep consumenten relatief vaak vliegt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de Wet vliegbelasting op progressieve wijze
kan worden ingezet of aangevuld, met als doel om veelvliegers aan te sporen vaker
de trein te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Laçin