35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 18
MOTIE VAN HET LID RAAN

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de aangenomen motie-Van Raan/Kröger (31 936, nr. 600) grenswaarden zullen worden ontwikkeld voor de luchtvaart op het gebied van klimaat,
leefomgeving en veiligheid;


verzoekt de regering de Nederlandse luchtvaartsector binnen deze grenzen te brengen
van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan