35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 16
MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet vliegbelasting mogelijk niet zal worden ingevoerd indien
men tot Europese regelgeving komt over het belasten van de luchtvaart;


van mening dat het onwenselijk is dat deze Europese regelgeving zou leiden tot een
lagere financiële impact dan in de voorgestelde Wet vliegbelasting;


verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met Europese afspraken of regelgeving die
zouden leiden tot een lagere financiële impact dan in de Wet vliegbelasting,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Bruins
Van Weyenberg
Moorlag
Stoffer