35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 16
MOTIE VAN HET LID ALKAYA 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het EU-Canada-vrijhandelsakkoord (CETA) de «gouden standaard» moet
worden voor een nieuwe generatie handelsakkoorden;


overwegende dat CETA het omstreden claimsysteem, het Investment Court System (ICS)
bevat, waaruit miljardenclaims kunnen voortvloeien over bijvoorbeeld merkloze sigarettenpakjes
of andere maatregelen ter bescherming van mensen en het milieu;


constaterende dat een soortgelijk claimsysteem uit het herziene handelsakkoord tussen
Noord-Amerikaanse landen, NAFTA, is gehaald en onze eigen Minister heeft gezegd dat
ze een dergelijk systeem in het CETA-verdrag niet nodig vindt;


roept de regering op zich maximaal in te zetten voor de verwijdering van exclusieve
bescherming van buitenlandse investeerders uit CETA en vergelijkbare verdragen in
de toekomst,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya