35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 14
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Eurocommissaris voor handel heeft aangegeven dat er met de Verenigde
Staten onderhandeld kan worden over Europese standaarden waaraan in de EU geïmporteerde
Amerikaanse producten moeten voldoen;


constaterende dat de Amerikaanse Minister van Landbouw een paar dagen nadien te kennen
heeft gegeven dat hij wil dat de Europese Unie de grenzen openzet voor met chemicaliën
bewerkt kippenvlees;


verzoekt de regering, het bij de Europese Commissie en de Verenigde Staten kraakhelder
te maken dat het voor Nederland onacceptabel is dat met chemicaliën bewerkt kippenvlees
de Europese markt op komt;


verzoekt de regering tevens, om bij de Europese Commissie duidelijk te maken dat er
onder geen enkele voorwaarde Europese non-tarifaire barrières kunnen worden verlaagd
voor vanuit de Verenigde Staten geïmporteerde landbouwproducten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand