35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 44
MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN DER LEE

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bestaande wet- en regelgeving vaak onvoldoende ruimte biedt voor de
marktintroductie van nieuwe innovaties en technologie;


constaterende dat het Adviescollege toetsing en regeldruk (ATR) aanbeveelt om te onderzoeken
hoe regeldruk kan worden verminderd door innovatieve toezichtarrangementen;


verzoekt de regering, om bij alle inspanning om merkbaar verbeteringen in ervaren
regeldruk aan te brengen specifiek ook in te zetten op het toetsen van nieuwe wet-
en regelgeving aan de praktijk van digitale ondernemers en in overleg met departementen
en toezichthouders innovatieve toezichtarrangementen op te zetten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhoeven
Van der Lee