35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kredietunies een mooie aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering;

overwegende dat het zonde zou zijn als deze financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties
zijn die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze financieringsvorm het
beste kan worden geborgd;


verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief
van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Bruins
Moorlag
Stoffer