35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 29
MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VERHOEVEN

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kleine ondernemers tot tien medewerkers minder rechten hebben dan
een consument en daarnaast huiverig zijn hun recht te halen vanwege dure en langlopende
rechterlijke procedures tegen grotere partijen en de angst voor het verlies van een
belangrijke opdrachtgever;


overwegende dat hierdoor recht halen richting grotere partijen kwetsbaar is, waardoor
handhaving van wet- en regelgeving onder druk kan komen te staan;


overwegende dat een mogelijkheid zou kunnen zijn dat een publieke toezichthouder een
rol krijgt in collectieve bescherming van kleine ondernemers;


overwegende dat de regering onderzoek gaat doen naar onevenwichtige verhoudingen;

verzoekt de regering, in dit onderzoek mee te nemen of het nodig en proportioneel
is om publiek toezicht een rol te geven in collectieve bescherming van kleine ondernemers
en in de beoordeling hiervan mee te nemen of uit het onderzoek blijkt dat sprake is
van schadelijke onevenwichtige verhoudingen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Verhoeven