35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat is toegezegd dat de evaluatie van de proeven met de mkb-toets begin
april 2019 aan de Kamer wordt verstrekt;


overwegende dat ondernemers zitten te springen om mee te denken over de praktische
uitvoerbaarheid van nieuwe regels en wetten;


van mening dat de mkb-toets zo snel mogelijk rijksbreed moet worden ingevoerd;

verzoekt de regering, direct bij de evaluatie te presenteren hoe de mkb-toets geïmplementeerd
kan gaan worden waarbij alle departementen volgens het «pas toe of leg uit»-principe
gaan werken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wörsdörfer
Amhaouch
Bruins
Graus