35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanschaf van drie SMART-L-radars voor de LC-fregatten is uitgesteld
als gevolg van capaciteitsproblemen van de Defensieorganisatie;


voorts constaterende dat één SMART-L in 2019 wel zal worden geplaatst op een LC-fregat;

van mening dat de SMART-L-radar een onderdeel kan zijn van het ballistische raketschild
en daarmee een negatieve bijdrage levert aan de wapenwedloop;


verzoekt de regering, ook af te zien van plaatsing van deze SMART-L-radar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut