35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schade aan de watermistinstallatie niet in rekening wordt gebracht
bij de verantwoordelijke nalatige producenten;


van mening dat dit in strijd is met de aanpak die ten koste gaat van de Defensiebegroting
of in ieder geval de staatsmiddelen;


verzoekt de regering, de schade naar rato in rekening te brengen bij de producenten
die deze onvoldoende kwaliteit hebben geleverd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut