35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de laatste drie F-35-toestellen uit een voorgenomen serie van 37
alleen kunnen worden aangeschaft als het financiële kader uit 2013 wordt verlaten;


tevens constaterende dat de Algemene Rekenkamer de voortgang van het F-35-project
in 2013 heeft gevalideerd vanwege dat financiële kader;


verzoekt de regering, de aanschaf van de drie F-35 uit te stellen totdat de financiering
geregeld is, binnen de valideringsvoorwaarden van de Algemene Rekenkamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Diks