35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd het aparte financiële kader
voor het project verwerving F-35 te laten vervallen;


overwegende dat dit aparte financiële kader was bedoeld om te voorkomen dat het project
duurder dan 4,5 miljard zou worden en andere investeringen op de Defensiebegroting
zou gaan verdringen, en dat deze risico's niet zijn geweken nu nog voor een bedrag
van ruim 3 miljard aan contracten moet worden getekend;


verzoekt de regering, het afgesproken aparte financiële kader voor het project verwerving
F-35 in stand te laten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Karabulut