35 000
III
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA),
de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
voor het jaar 2019


Nr. 8
MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 10 oktober 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er regelmatig discussie is over de informatievoorziening aan de
Tweede Kamer doordat media soms eerder geïnformeerd worden en Kamerleden niet altijd
adequaat worden geïnformeerd;


van mening dat de Kamer altijd op tijd en adequaat geïnformeerd dient te worden;

verzoekt de regering, de Kamer voortaan tijdig en adequaat te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok