35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 43
MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemende van de aanzwellende geruchten dat Minister-President Rutte kandidaat
is voor een Europese topfunctie;


spreekt de zorg uit dat de Minister-President vanwege persoonlijke carrièreambities
het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen
die aan de orde zijn in Europees verband;verzoekt de Minister-President, helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrièreambities
en in dat kader de volgende verklaring af te leggen:

«Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet kandidaat stellen voor een Europese topfunctie
noch een kandidaatstelling aanvaarden. Als ik genomineerd word, zal ik een dergelijke
topfunctie niet accepteren. Als ik benoemd word, zal ik het ambt niet aanvaarden.»,en gaat over tot de orde van de dag.


Baudet
Hiddema